Çerez Örnek
canlı destek

Bildiri Yazım Kuralları

Bildiri özeti, bildirinin başlığı ile başlamalı, başlığın hemen altına bildiri yazarlarının ünvan-ad ve soyadları ile bağlı bulunduğu kurum bilgileri verilmelidir. Ayrıca kongre yetkililerinin iletişime geçebilmesi için bildirinin sorumluluğunu taşıyan yazarın e-posta adresi mutlaka yazılması gerekmektedir.

 • Bildiri özetinin başlığı, en fazla 14 sözcükten oluşmalı ve herhangi bir kısaltma içermemelidir.
 • Özet metni, 750-1000 sözcükten oluşmalı ve aşağıdaki bölümleri içermelidir.
  • Problem durumu ve kavramsal/ kuramsal çerçeve (300-400 sözcük)
  • Yöntem (150-200 sözcük)
  • Beklenen/ ulaşılan sonuçlar (150-200 sözcük)
  • Kaynakça (150-200)
 • Özette en az üç, en fazla beş anahtar sözcük bulunmalıdır
 • Kaynakçada gösterilen tüm kaynaklara metin içinde yer verilmelidir.
 • Özette çizelge ve görsel bulunmamalıdır.
 • Özet, APA 6 formatına uygun olarak yazılmalıdır.
 • Kongrenin dili Türkçe ve İngilizcedir. Kongre için katılımcılar sunumlarını İngilizce veya Türkçe yapabilecektir. Ancak bildiri özetleri yalnızca İngilizce olarak gönderilecektir.

Özet Şablonu (Kör hakemlik süreci için)

Özet Şablonu (Kabul sonrası baskı için)


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ