Çerez Örnek
canlı destek

Bilim Kurulu

Abdullah Adıgüzel, Prof., Düzce Üniversitesi, Türkiye

Abdurrahman Kılıç, Prof., Düzce Üniversitesi, Türkiye

Adil Türkoğlu, Prof., (Emekli) Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye

Adnan Küçükoğlu, Prof., Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Ahmet Doğanay, Prof., Çukurova Üniversitesi, Türkiye

Ahmet Saban, Prof., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Ahmet Ok, Prof., Middle East Technical University, Türkiye

Ali Osman Engin, Prof., Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Ali Arslan, Prof., Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye

Ali Yıldırım, Prof., University of Gothenburg, İsveç

Arzu Dashdemirov, Azerbaijan State Pedagogical University, Azerbaycan

Asuman Seda Saracaloğlu, Prof., Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye

Aytunga Oğuz, Prof., Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye

Behçet Oral, Prof., Dicle Üniversitesi, Türkiye

Bilal Duman, Prof., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye

Çavuş Şahin, Prof., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

Çetin Semerci, Prof., Bartın Üniversitesi, Türkiye

Ebru Öztürk Akar, Prof., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye

Eero Ropo, Prof., University of Tampere, Finlandiya

Elza Semedli, Assoc. Prof., Khazar Üniversitesi, Azerbaycan

Ercan Kiraz, Prof., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

Erdoğan Köse, Prof., Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Erten Gökçe, Prof., Ankara Üniversitesi, Türkiye

Fatma Bıkmaz, Prof., Ankara Üniversitesi, Türkiye

Gülsen Ünver, Prof., Ege Üniversitesi, Türkiye

Gürcan Ültanır, Prof., (Emekli) Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC

Gürcü Erdamar, Prof., Gazi Üniversitesi, Türkiye

Hasan Hüseyin Özkan, Prof., Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye

Iliana Mirtschewa, Prof., Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaristan

Işıl Tanrıseven, Prof., Mersin Üniversitesi, Türkiye

İsa Korkmaz, Prof., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

İlke Evin Gencel, Prof., İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye

İzzet Görgen, Prof., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye

Kerim Gündoğdu, Prof., Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye

Kıymet Selvi, Prof., Ankara Üniversitesi, Türkiye

Mehmet Gürol, Prof., Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Mehmet Taşdemir, Prof., Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye

Melek Çakmak, Prof., Gazi Üniversitesi, Türkiye

Melek Demirel, Prof., Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Meral Aksu, Prof., (Emekli) Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye

Meral Güven, Prof., Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Muhittin Çalışkan, Prof., Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Murat Tuncer, Prof., Fırat Üniversitesi, Türkiye

Mustafa Çelebi, Prof., Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Mustafa Sağlam, Prof., (Emekli) Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Müfit Kömleksiz, Prof., Lefke Avrupa Üniversitesi, KKTC

Nadir Çeliköz, Prof., Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Natasha Angeloska Galevska, Prof.,  Ss. Cyril and Methodius University, Makedonya

Necla Köksal, Prof., Pamukkale Üniversitesi, Türkiye

Nilay Bümen, Prof., Ege Üniversitesi, Türkiye

Nuriye Semerci, Prof., Bartın Üniversitesi, Türkiye

Oktay Cem Adıgüzel, Prof., Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Orhan Akınoğlu, Prof., Marmara Üniversitesi, Türkiye

Ömer Faruk Tutkun, Prof., Sakarya Üniversitesi, Türkiye

Ramazan Sağ, Prof., Mehmet Akif Ersoy Ünivetrsitesi, Türkiye

Raşit Özen, Prof., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye

Remzi Yavaş Kıncal, Prof., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

Ruken Akar Vural, Prof., Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye

Seval Fer, Prof., Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Şaban Çetin, Prof., Gazi Üniversitesi, Türkiye

William Pinar, Prof., The University of British Columbia, Kanada

Yusuf Budak, Prof., Gazi Üniversitesi, Türkiye

Zeki Arsal, Prof., Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ