Çerez Örnek
canlı destek

Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖDER)

EPÖDER, eğitim programları ve öğretim alanı ve bu alanda çalışma yapan kişi, kurum ve kuruluşların bilimsel, mesleki, kültürel yönden gelişmesine; ulusal ve uluslararası eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak eğitimin her kademesindeki programların çağdaş bir yapıya kavuşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla 9 Eylül 2009 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Alanla ilgili kongre, konferans, çalıştay ve paneller düzenleyen EPÖDER ayrıca uluslararası hakemli bir dergi olmakla birlikte ERIC, Ulakbim TR dizin, Ebsco Host, Araştırmax ve ASOS indekslerinde taranan Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi'ni (www.ijocis.com) yayımlamaktadır.

Yönetim Kurulu

Başkan: Prof. Dr. Özcan DEMİREL
Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Suat PEKTAŞ
Genel Sekreter: Doç. Dr. Esed YAĞCI
Basın Yayın Sekreteri: Doç. Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN
Eğitim Sekreteri: Doç. Dr. Aslıhan Selcen BİNGÖL
Mali Sekreter: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cem BABADOĞAN
Örgütlenme Sekreteri: Doç. Dr. Berna ASLAN


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ